Kumada Kanae

From Halvsie Hāfu Japanese Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kumada Kanae (熊田佳奈絵) AKA Kuma-chan (くまちゃん) born 14 February 1996 in Saitama, Japan.